ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

Mgr. Jana Velhartická

Poskytujeme právní služby podnikatelům i jednotlivcům

Naše služby

Občanské právo
Společné jmění manželů
Obchodní právo
Pracovní právo
Insolvenční právo
Německé právo
Rozvody
Tlumočení a překlady

O nás

V naší práci preferujeme osobní přístup ke každému klientovi a individuální řešení jeho problémů.
 
Poskytujeme právní pomoc podnikatelům i jednotlivcům při řešení jejich postavení v občanskoprávních vztazích. V naší práci je kladen velký důraz na profesní etiku a na budování dlouhodobých vztahů s klienty, založených na vzájemné důvěře a respektu.
 
Profesionální práce je pro nás prioritou, proto sledujeme změny právních předpisů již v průběhu jejich přípravy.
 
Kromě běžné právní praxe nabízíme také překladatelské a tlumočnické služby v německém jazyce a právní služby v tomto jazyce.  
 

Překlady a tlumočení
v německém jazyce

Našim klientům nabízíme také překladatelské a tlumočnické služby v německém jazyce. Zabýváme se nejen překlady právních odborných textů, ale také překlady obecnými, technickými či ekonomickými. Ve stejných oborech nabízíme i tlumočení. Dále jsme schopni zajistit úředně ověřené překlady a služby soudního tlumočníka.

Ceník

Odměnu za právní služby účtujeme po dohodě s klientem zpravidla v hodinové sazbě, která je určena časovou a odbornou náročností případu.

O předpokládaných nákladech právní služby klienta informujeme před zahájením poskytování služeb.

Pokud s klientem neuzavřeme dohodu o smluvní odměně, účtujeme mimosluvní odměnu v souladu s vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif).

Odměna advokáta může být navýšena o hotové výdaje spojené s poskytovanou právní službou, zejména o cestovní náhrady, soudní a správní poplatky, náklady na znalecké posudky nebo překlady.

Kontakt

Adresa

Mgr. Jana Velhartická
Palackého 3145/41
466 01 Jablonec nad Nisou

Email

info@pravnirady.eu

Telefon

+420 723 082 883

ADRESA

Mgr. Jana Velhartická
Palackého 3145/41
466 01 Jablonec nad Nisou​

Ev. č. ČAK: 16447

KONTAKT

Email

info@pravnirady.eu​

Telefon

+420 723 082 883​